We doen ons uiterste best alles zo vlot mogelijk te laten verlopen en doen er alles voor opdat de onderstaande voorwaarden ongebruikt kunnen blijven. Want de klant is koning, of koningin. Maar goed, mocht het ooit nodig zijn of als je ze graag eens leest: je vindt ze hieronder. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van de webwinkel JU-Promo, hierna `klant` genoemd, afgesloten met Matthas Van Leuvenhaege, een eenmanszaak, Moleken 56, 9100 Sint-Niklaas, met ondernemingsnummer BE0508900701. Deze algemene voorwaarden hebben altijd voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behalve wanneer we ze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. 

Bestelling

Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de bestelknop, of door het versturen van een mail met de bestelling. Mochten we ons ooit duidelijk vergissen qua prijs (bijvoorbeeld een T-shirt aanbieden voor maar 0,49 i.p.v. 49 euro), dan behoudt Matthias Van Leuvenhaege zich het recht voor het product niet te leveren en zal het bedrag worden terugbetaald. We brengen je dan ook zo snel mogelijk op de hoogte. Maar uiteraard doen we ons best alles zo goed mogelijk na te kijken. 

Aansprakelijkheid

We doen ons best zo goed mogelijke producten te leveren en de informatie zo correct mogelijk weer te geven, maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een aankoop of vergissingen in de informatie. De producten worden ook nooit door onszelf geproduceerd, de aansprakelijkheid daarvoor ligt elders. 

Verzakingsrecht

Op basis van de wet op de handelspraktijken hebben consumenten een verzakingsrecht: je mag de producten binnen 14 dagen na aankoop terugsturen. De klant doet dit op zijn kosten. Bij ontvangst van de goederen zal Matthias Van Leuvenhaege ze terugbetalen, voor zover ze ongebruikt zijn en nog in perfecte staat. Alleen voor de wettelijk bepaalde uitzonderingen - zoals producten op maat of speciaal voor de klant bedrukt - geldt dit verzakingsrecht niet. Om de aankoop te herroepen, kan je gebruikmaken van het modelformulier van de overheid: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf of zelf alle nodige gegevens meesturen. Gelieve daarbij duidelijk je persoonlijke en bankgegevens te vermelden, en een kopie van de leveringsbon of factuur bij te sluiten, zodat we je aankoop snel kunnen opzoeken en terugbetalen. 

Betaling

Je betaalt altijd elektronisch met een bank- of kredietkaart, op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Sportclubs met een overeenkomst met Matthias Van Leuvenhaege kunnen betalen 14 dagen na levering.

Uitvoering

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt normaliter zo snel mogelijk na betaling via bank- en kredietkaart. Een vertraging geeft geen recht op een schadevergoeding. 

Geschillen

Op alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing en is de rechtbank van Gent bevoegd. 

Bindend

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken de Akkoord-knop. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn voor de klant. 

Heb je er nog een vraag over? Stel ze dan gerust, we geven graag een antwoord.